TASTETS D’AIGUAByadmin

TASTETS D’AIGUA

CONCEPTES QUE ES TREBALLEN

Alguns dels conceptes que es treballen són: Aigües minerals. Composició química. Interacció aigua-roca. Hidrogeologia. Aqüífers. Característiques geològiques del subsòl. Hidrogeología.

La composició de l’aigua mineral que es comercialitza com a aigua envasada és diferent segons la font o captació de procedència. Tot i que ens podria semblar que totes les aigües tenen el mateix gust, si afinem la percepció del seu sabor, podrem identificar els matisos que permeten diferenciar-les. També podrem relacionar la seva composició química amb les interaccions entre l’aigua i la roca que s’ha produït en el seu trànsit subterrani a través dels aqüífers.

DESCRIPCIÓ DEL TALLER

A partir d’un conjunt d’aigües minerals seleccionades es proposa una activitat de “tast a cegues” realitzada amb “porrons”. La degustació permet descobrir petites diferències gustatives que demostren unes composicions químiques contrastades.

El taller s’acompanya de diversos panells on es descriuen els fonaments del flux subterrani i de la interacció química entre l’aigua i les roques; així com d’unes fitxes per a cadascuna de les aigües en que es mostra el tall geològic de la deu, una taula amb la seva composició química i els diagrames que permeten la classificació de les aigües en funció de la concentració dels ions majoritaris de cadascuna de les mostres. També es presenten mostres de les diferents roques que es troben en el context geològic de la font, la dissolució de les quals influeix en el gust de l’aigua.

L’objectiu final de l’activitat és correlacionar les “mostres problema” amb les fitxes que descriuen les característiques hidroquímiques i hidrogeològiques de cada font o captació.

LÍNIES D’INVESTIGACIÓ RELACIONADES

L’explotació i comercialització de les aigües minerals és una activitat de gran importància a les comarques gironines en la que cal considerar aspectes socials econòmics i mediambientals. Des d’un punt de vista científic requereix d’un coneixement del medi hidrogeològic i d’un seguiment permanent de la seva qualitat química i microbiològica. Aquests aspectes es poden relacionar amb els graus de Ciències Ambientals, Química o Biologia impartits a la Facultat de Ciències.

L’equip d’investigadors de l’Àrea de Geodinàmica del Departament de Ciències ambientals i el centre GEOCAMB (http://geocamb.udg.edu/) treballen des de fa molt temps en l’avaluació dels recursos hidrogeològics superficials i subterranis. Desenvolupen recerques en la caracterització dels aqüífers mitjançant anàlisis hidroquímics, isotòpics. També treballen en la determinació de la dinàmica dels fluxos subterranis i en la delimitació geomètrica de les formacions aqüíferes a partir de la cartografia geològica i la prospecció geofísica.


Fes clic per ampliar la imatge

Descarrega d’arxiu