TALLER DE LA DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALSByadmin

TALLER DE LA DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS

CONCEPTES QUE ES TREBALLEN

1. Sensibilització sobre la problemàtica mediambiental associada al cicle urbà de l’aigua (que inclou extracció aigua del medi, potabilització, distribució, ús, recol·lecció en clavegueram, depuració i retorn al medi).

2. Contaminació de les aigües brutes (residuals).

3. Funcionament d’una estació depuradora d’aigües residuals.

4. Observació microscòpica dels microorganismes que intervenen en els processos biològics de depuració.

DESCRIPCIÓ DEL TALLER

Taller demostratiu i interactiu per explicar el funcionament d’una depuradora d’aigües residuals.

Descripció del muntatge

Reproducció a petita escala d’una depuradora d’aigües residuals, un microscopi òptic, material didàctic amb fotografies dels bacteris que intervenen en el procés i un pòster on s’explica el cicle urbà de l’aigua.

Muntatge del taller

Demostració

Els visitants del taller reben una explicació teòrica sobre el cicle urbà de l’aigua, els contaminants de les aigües residuals i una demostració del funcionament d’una depuradora d’aigües residuals. El muntatge permet veure l’entrada d’aigua bruta al reactor, la barreja posterior amb els bacteris, la reacció bioquímica de depuració i la separació final dels bacteris de l’aigua neta. Els visitants també poden interaccionar amb el taller a través de l’observació d’una mostra del reactor biològic al microscopi òptic i la identificació dels diversos microorganismes que hi són presents.

Conceptes bàsics

Cicle urbà de l’aigua: recorregut que fa l’aigua per poder ser utilitzada per l’home en diferents usos: inclou l’extracció d’aigua del medi, la potabilització, distribució, ús, recol·lecció de les aigües brutes en clavegueram, depuració de les aigües i retorn al medi o reutilització.

Depuradora: Instal·lació on l’aigua bruta és sotmesa a la combinació de diversos tractaments físics, químics i/o biològics per reduir la concentració dels contaminants presents, que són les matèries en suspensió i diverses substàncies dissoltes (matèria orgànica i nutrients – principalment, nitrogen i fòsfor).

Microscopi: Instrument que permet observar objectes que són massa petits per a ser vistos a ull nu. El tipus més comú és el microscopi òptic, amb una o diverses lents que permeten obtenir una imatge augmentada de l’objecte.

Microorganismes: Organismes que només es poden observar amb el microscopi. A la natura els trobem en diferents entorns, incloent hàbitats en condicions extremes d’humitat, temperatura o pressió. Hi ha diversos microorganismes que poden produir malalties (patògens) i d’altres que s’utilitzen per processos biotecnològics: fermentació del pa, producció de begudes alcohòliques, depuració d’aigües residuals, etc. Nosaltres observarem aquests últims.

LÍNIES D’INVESTIGACIÓ RELACIONADES

Disseny, operació i control de processos avançats per al tractament biològic d’aigües residuals urbanes i industrials.

Grups de recerca de la Facultat de Ciències:

LEQUIA, Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental (http://lequia.udg.cat)


Fes clic per ampliar la imatge

Descarrega d’arxiu