QUÈ ENS DIU L’EDAT DELS PEIXOS?Byadmin

QUÈ ENS DIU L’EDAT DELS PEIXOS?

CONCEPTE QUE ES TREBALLA

La determinació de l’edat dels peixos és un dels elements més importants per a l’estudi de la dinàmica de les poblacions. És la base per fer els càlculs que permeten conèixer el creixement, mortalitat, reclutament i altres paràmetres fonamentals de les poblacions de peixos. A partir de la lectura de l’edat de peixos a partir d’escates, es pretén introduir als estudiants en els principals conceptes de l’ecologia de poblacions i la seva aplicació en gestió i conservació.

DESCRIPCIÓ DEL TALLER

Taller interactiu on els estudiants han de llegir l’edat d’un peix emprant escates i, a partir d’aquesta informació, respondre a diferents qüestions sobre característiques de la població a la que pertany el peix analitzat.

En primer lloc es fa una presentació teòrica sobre com determinar l’edat a partir d’estructures esquelètiques com escates i otòlits. Es demostrarà com obtenir aquestes estructures, quines formes poden presentar i com fer la lectura de l’edat.

Seguidament podran visualitzar diferents mostres d’ambdues estructures ja preparades mitjançant estereomicroscopis o un lector d’escates. Hauran de comparar les lectures i determinar l’edat de l’exemplar. També veuran diferents tipus d’escates i les dificultats del mètode com la troballa d’escates de regeneració que no permeten la lectura.

El darrer pas consisteix en, mitjançant programes de simulació, determinar la corba de supervivència i l’estructura d’edats de la població i el seu ús en gestió i conservació de les espècies.

LÍNIES D’INVESTIGACIÓ RELACIONADES

– Ecologia i conservació de peixos continentals a rius, llacs, embassaments i zones humides

– Invasions biològiques a les aigües continentals: rutes i vectors d’introducció, cicles vitals i impactes biològics

– Organismes d’aigua dolça com a indicadors biològics: algues, invertebrats i peixos

– Conservació i gestió d’ecosistemes aquàtics

– Ecologia estadística

Grups de recerca UdG: Grup de recerca en Ecologia aquàtica continental (GRECO), Grup de recerca en biologia animal: ictiologia.


Fes clic per ampliar la imatge

Descarrega d’arxiu