ELS MICROORGANISMES DEL NOSTRE ENTORNByadmin

ELS MICROORGANISMES DEL NOSTRE ENTORN

CONCEPTE QUE ES TREBALLA

El taller permet una primera presa de contacte amb els microorganismes que es poden cultivar a partir de diferents mostres obtingudes del nostre entorn quotidià. Amb l’objectiu de poder experimentar varis conceptes bàsics en microbiologia, en aquest taller l’estudiant podrà familiaritzar-se amb els aspectes següents: l’abundància i ubiquitat de microorganismes, la diversitat de fomes presents, la mida microscòpica de les seves formes cel·lulars i la capacitat de modificar les condicions físiques y químiques del seu entorn per mitjà de l’activitat metabòlica.

Figura 1. Imatge d’una placa de cultiu (medi nutritiu) on s’observa el creixement de diferents colònies de microorganismes (bacteris i fongs filamentosos – les colònies aèries de marge filamentós). Aquest resultat s’ha obtingut després d’un mostreig de l’aire en un espai interior amb presència de persones per mitjà de ventilació forçada i el corresponent temps d’incubació (3 dies a 30ºC).

DESCRIPCIÓ DEL TALLER

Taller bàsicament demostratiu en el qual es visualitzen els resultats de diferents tècniques de cultiu aplicades a mostres ambientals de l’entorn proper i del propi cos. L’observació macroscòpica dels microorganismes cultivats ens aporta informació en relació a la seva abundància, diversitat (que es fa palesa per les diferents morfologies colonials) i activitat metabòlica desenvolupada, que en ocasions pot produir transformacions observables (color, podridura, etc.) als suports on es dóna el creixement. Per mitjà d’observacions microscòpiques, els participants poden experimentar la seva mida microscòpica, i alhora, la diversitat de formes cel·lulars existents. D’altra banda, l’estudiant podrà participar activament en la realització d’una preparació microscòpica per mitjà d’una tècnica simple i ràpida a partir d’una colònia d’un microorganisme innocu, i en cultiu pur, disponible per a l’ocasió.

LÍNIES D’INVESTIGACIÓ RELACIONADES

Els diferents aspectes treballats al taller són conceptes i/o operacions (manipulacions) de base en el treball amb microorganismes. Específicament, els conceptes de diversitat i ubiqüitat són pilars del coneixement i en moltes ocasions objectes d’estudi de l’àrea de coneixement de l’ecologia microbiana. Aquesta és la línia general d’investigació que es duu a terme al grup de recerca de microbiologia de la facultat de Ciències, el grup d’Ecologia Microbiana Molecular (gEMM) adscrit a l’Institut d’Ecologia Aquàtica. El grup de recerca desenvolupa estudis en el marc de la ciència bàsica, i en ocasions d’aspectes més aplicats, on el coneixement de la diversitat i abundància de grups presents a les comunitats de microorganismes és un factor clau per poder comprendre aspectes relacionats amb la seva dinàmica, activitat i impacte d’aquests en els cicles biogeoquímics.


Fes clic per ampliar la imatge

Descarrega d’arxiu