EL LABORATORI DE LES OLORSByadmin

EL LABORATORI DE LES OLORS

CONCEPTE QUE ES TREBALLA

En aquest taller es mostra la utilització de la destil·lació per arrossegament de vapor per extreure un oli essencial. Així mateix es representen els compostos responsables de les propietats medicinals i olfactives de diverses plantes medicinals mitjançant models moleculars, cosa que permet identificar els diferents grups funcionals presents en aquests compostos. A més, s’introdueix el concepte d’estereoisomeria i, en particular, del que són enantiòmers a través de la representació de dues molècules que són la imatge especular una de l’altra.

DESCRIPCIÓ DEL TALLER

El Laboratori de les Olors consta, per una part, d’un taller pràctic en el que es mostrarà el procediment d’extracció de l’oli essencial de la canyella, el cinamaldehid. Aquest procediment consta d’una destil·lació per arrossegament de vapor i d’una extracció líquid-líquid. Per una altra part, s’exposaran plantes, flors i fruits i s’indicarà quina és la principal molècula responsable de les característiques més importants que presenten cadascuna d’aquestes plantes, flors i fruits. Cadascuna d’aquestes molècules es representarà utilitzant models moleculars. Això serà útil per poder identificar els diferents grups funcionals presents en aquestes molècules i també per explicar als estudiants la relació entre l’estructura i les propietats d’aquests compostos. Per exemple, es representaran les molècules responsables de l’olor de menta i de comí de prat, que tenen la particularitat de ser la imatge especular una de l’altra. Això permetrà introduir als estudiants el concepte d’estereoisomeria i, més específicament, del que són enantiòmers.

LÍNIES D’INVESTIGACIÓ RELACIONADES

Aquest taller està relacionat amb la investigació centrada en el desenvolupament de nous compostos bioactius. Les propietats biològiques d’un compost estan relacionades amb els grups funcionals que conté i amb la seva orientació en l’espai. Aquestes dues característiques estan implicades en la interacció d’aquest compost amb la diana biològica. Aquesta diana pot ser, per exemple, la bicapa lipídica d’una membrana cel·lular o un receptor expressat en la superfície d’una cèl·lula. El grup LIPPSO és un dels grups de la UdG que centra la seva recerca en aquest àmbit. Concretament, la investigació principal del LIPPSO s’emmarca en el disseny i la síntesi de compostos amb activitat antimicrobiana que puguin ser útils pel tractament de malalties de plantes amb importància econòmica i contra les quals no existeixen pesticides eficaços. En particular, el LIPPSO estudia l’ús de pèptids antimicrobians com a nous pesticides. Aquests pèptids presenten una combinació d’aminoàcids catiònics i hidrofòbics idònia per a la seva interacció amb la membrana bacteriana. Fins al moment, s’han identificat pèptids amb una elevada activitat i que són bons candidats com a nous pesticides.


Fes clic per ampliar la imatge

Descarrega d’arxiu