DESCOBRIM EL CULPABLE: LA IDENTIFICACIÓ AMB DNAByadmin

DESCOBRIM EL CULPABLE: LA IDENTIFICACIÓ AMB DNA

CONCEPTE QUE ES TREBALLA

Els marcadors moleculars són una de les eines més utilitzades en els estudis genètics, ja siguin forenses, de genètica de poblacions, mèdics o d’identificació de variants al·lèliques associades a malalties. En aquest taller s’utilitzen marcadors moleculars de DNA per a la identificació individual a partir d’una mostra de saliva com la que podria fer-se servir en la investigació d’un cas policial.

DESCRIPCIÓ DEL TALLER

En aquest taller s’utilitzen les tècniques bàsiques del laboratori de genètica molecular per a fer una identificació individual. Aquestes metodologies inclouen l’extracció de DNA, l’amplificació per PCR dels marcadors moleculars i la visualització amb una electroforesi en gel d’agarosa (Fig.1).

Figura 1. Electroforesi d’agarosa. Cada carril és un individu diferent. Els individus 1, 2,3, 4, 5, i 8 coincideixen, i el 4 i el 7 també.

Mitjançant la comparació dels perfils que surten en aquesta electroforesi es pot comprovar la identitat entre una mostra problema i un sospitós. A més, a partir de les dades de freqüències al·lèliques de les persones analitzades es pot fer el càlcul de la fiabilitat de la prova i de la probabilitat que dues persones coincideixin per atzar. A més, es pot comparar aquest mètode amb el que utilitza l’FBI.

LÍNIES D’INVESTIGACIÓ RELACIONADES

Els marcadors moleculars són una eina genètica molt potent que s’utilitza en moltes línies de recerca. A la Facultat de Ciències els utilitzem per a estudiar la composició de poblacions bacterianes, per caracteritzar l’estructura de poblacions d’animals en perill com l’almesquera, la llúdriga o l’eriço clar; per ajudar en la gestió d’estocs de pesca de tonyina o de gamba roja, o per identificar la base genètica de canvis adaptatius d’espècies com el peix espinós. A més també es fan servir per aprofundir en l’estudi del desenvolupament i el diagnòstic del càncer, per identificar les rutes de síntesi del suro, i fins i tot per traçar les migracions humanes que van conduir a la distribució de les cabres domèstiques.


Fes clic per ampliar la imatge

Descarrega d’arxiu